暗い忍者倶楽部

Dark Ninja Club Košice

Košická pobočka školy ninjutsu Kaminari Inabikari Ryu,
špecializovaná na boj s nožom.

O nás

Volám sa Štefan Valčo a som zakladateľom tejto pobočky. Je to pobočka bratislavskej školy ninjutsu Kaminari Inabikari Ryu. Založená bola 15.2.2018 so súhlasom najvyššieho predstaviteľa školy, učiteľa Jána Maďara. Keďže v Košiciach už jedna pobočka školy existuje, tak sme sa s pánom Maďarom dohodli, že táto pobočka nebude vyučovať ninjutsu v plnom rozsahu, ale len časť, ktorá je zameraná na boj s nožom. Vyučovanie prebieha na princípe diaľkového štúdia, to znamená, že učiteľ mi posiela písomné materiály podľa ktorých sa učím ja a zároveň aj moji (spolu)žiaci. Maximálne trikrát v roku sa organizuje špeciálny seminár, na ktorý príde učiteľ a skontroluje ako postupujeme a opraví prípadné chyby.

Ninjutsu

Ninjutsu sa najčastejšie prekladá ako "umenie byť neviditeľným". Ninja je bojovník, ktorý toto umenie zvládol. Čo všetko tvorilo obsah jeho výcviku a akými vedomosťami disponoval? Ak sa chcel ninja dostať na miesto svojho pôsobenia, musel ovládať zemepis a orientáciu v teréne. Vedel bežať rôznými bežeckými technikami, skákať do diaľky, výšky, hĺbky. Musel vedieť liezť na steny, stromy, prekonávať vodné prekážky, toky a jazerá. Počas cesty, ale aj priamo v mieste pôsobenia sa snažil splynúť s okolím, s prostredím. Bol dobrým hercom a psychológom. Ak tajne vnikal do hradov alebo iných objektov, musel sa vedieť maskovať, ukrývať, nehlučne sa premiestňovať, obchádzať a prekonávať rôzne pasce a nástrahy. Vedomosti o citlivých a smrteľných miestach na ľudskom tele, boli pre neho samozrejmosťou. Ovládal boj bez zbrane, ale aj boj a spôsoby boja so zbraňami v rôznych podmienkach. Vyžíval množstvo klamných pohybov, aby skryl svoj skutočný úmysel či už v boji alebo v konaní. Používal jedy a pyrotechniku, liečil sa zo zranení utržených počas akcie. Jeho výcvik bol náročný, ale po dokonalom zvládnutí všetkých oblastí výcviku sa stal veľmi obávaným bojovníkom. Svoje umenie vždy ukrýval pred nepovolanými zrakmi. Tajná technika a taktika mohla mať v boji na život a na smrť rozhodujúci význam. Ninjovia svojím prístupom a myslením predbehli svoju dobu. Vždy prispôsobili svoje techniky dobe a technickému vývoju. To čo bolo pre nich výhodné si osvojili, prispôsobili a zaradili do výcviku. Ani dnešná doba nie je výnimkou.


Viac informácií o ninjoch a ninjutsu nájdete na stránke Golden Ninja Site.

Tréningy

Tréningy prebiehajú vo voľnej prírode počas celého roku, za každého počasia. Tréning je raz do týždňa, vždy v piatok o 19:00 hod a trvá 2 hodiny. Každý postupuje svojím tempom, každému sa venujem osobitne. Na tréningu sa stále predvedie a popíše daná technika a žiak si ju precvičuje potom doma. Na ďalšom tréningu sa zhodnotí ako sa to naučil a až po úplnom zvládnutí danej techniky sa ide na ďalšiu. Na tréning nepotrebujete žiadne kimono ani inú uniformu. Techniky musíte zvládať ako v tričku tak aj v hrubej perovej vetrovke.

Cenník

Registrácia ZDARMA
Mesačný poplatok za tréning 10 € / osoba
Skúška na vyšší technický stupeň ZDARMA
Seminár s majstrom 20 € / osoba

Výcvikový plán - nôž

Zbraň - parametre zbrane, (rovná a zakrivená čepeľ) držanie zbrane.
Postoj - zaujatie postoja, natočenie tela k súperovi - nasmerovanie cez predné chodidlo, poloha zadnej nohy, zaujatie postoja do rôznych smerov, postavenie zbrane, 50% krytie zbraňou.
Posuny
- bočný posun: pohyb nohy v smere posunu, fixovanie nôh, pohyb ťažiska a tela, uvoľnenie kolena, práca prednej nohy, nastavovanie zbrane pre krytie.
- dopredu: vykročenie, pohyb tela, medzné hranice pohybovej nohy, krok a pohyb zadnej nohy, postavenie zbrane a jej korigovanie.
- dozadu: posun nohy, nastavenie tela, pohyb ťažiska, pohyb zbrane.
Chôdza - pohyb ponad prednú nohu, uvoľnenie tela, plynulosť pohybu tela, zatočenie do strán.
Duševná príprava - správnosť dýchania bruchom, motivačné cvičenie, energetické cvičenie.
Terény - (teoretická časť) rozdelenie podľa povrchu a štruktúry, výhody a nevýhody pohybu.

Bojové techniky I.
- nastavenie: postavenie tela pre voľný pohyb zbrane, vytváranie si priestoru.
- dráhové pohyby zbrane: priame a oblúkové bodnutie, rezy prevedené v smerovej ružici, silueta.
- nastavenie tela: prenos hmotnosti tela do techniky, hrudník, tlačenie pred sebou.
Pohyb
- tichý krok: natočenia prednej nohy, zohnutie v kolene, uvoľnenosť prednej nohy, jemnosť špičky - vnútorná hrana, pohyb tela, držanie zbrane.
- plýženie: otáčanie tela na oporovej nohe, vzdialenosť položenia rúk, odstránenie materiálu, koordinácia špičky a prstov.
- plazenie: plynulý pohyb tela, chrbát a zadok v jednej rovine, kontakt len končatín s podkladom, stredový pohyb rúk, pozorovacie zastavenie, umiestnenie zbrane.
-------------------------
Bojové techniky II.
- ruky: zapájanie jednotlivých častí tela do techniky úderu, priestorová priamka, kombinovanie medzi zbraňou a voľnou rukou.
- sek: prevedenie priamou a zahnutou čepeľou.
- úder: plochou zbrane, hranou, rúčkou.
- nohy: priamy kop, bočný, oblúkový, dozadu, kolenom, obrana kolena, kopy z chôdze.
Prekonávanie vzdialeností
- pravidelný beh: pohyb nôh, vzdialenosť kolien, došliapnutie a odraz, postavenie rúk, dýchanie.
- dynamický beh: práca nôh, nastavovanie tela, zatáčanie, obchádzanie, odraz od prekážok, postavenie rúk.
- zvyšovanie kapacity pľúc.
Duševná príprava - pozorovanie sama seba, prenos energie, objasnenie spôsobu myslenia a pojmu dobra a zla na emočnú oblasť.
-------------------------
Bojové techniky III. - pridŕžanie ruky so zbraňou, krúženie, rezy a bodnutia, vedenie bodnutí a rezov pri držaní.
Kotúľ - prevedenie kotúľu dopredu, na bok, dozadu zo statickej a pohybovej fázy so zbraňou, pád dopredu a dozadu, technika v páde (úmyselný pád), zobratie zbrane zo zeme kotuľom a čupnutím.
-------------------------
Bojové techniky IV.
- vyťahovanie zbraňou: pristupovannie, prechod z ruky do zbrane, rotácia, vyťahovanie zbrane, vyťahovanie ruky so zbraňou, preberanie zbrane voľnou rukou - vzdialenosť pohybu (motúz), uzatvorenie (palica)
- vyťahovanie končatinami: vyťahovanie úderov a kopov, tasenie zbrane.
- tlmenie telom: vyťahovanie časťami tela - brušná a hrudná oblasť, boky, zvedenie opretého ostria na plochu čepele, pohyb s ostrím.
- kontrola protivníkových rúk predlaktím, ich použitie.
- 6 posilňovacích cvičení, otužovanie tela.
-------------------------
Bojové techniky V. - zásahové miesta na tele, účinok zásahov (zbraň, ruka).
Skoky
- dĺžkové: odraz a jednotlivé časti dopadu (do vzdialenosti stanovenej podľa individuálnych rozmerov tela).
- výškové: preskok a jeho formy, pohyb tela a prenesenie váhy, fixovanie prechodu vrcholu (do výšky stanovenej podľa individuálnych rozmerov tela).
- hĺbkové: fáza letu a dopadu, tlmenie dopadu, dopadové podklady (z výšky stanovenej podľa individuálnych rozmerov tela).
Využitie materiálov - rozdelenie prekážok, využitie prírodných prekážok v boji, výhody a nevýhody, použitie v priamom boji.
-------------------------
Bojové techniky VI. - kombinácia rúk a nôh, ich vzájomné prepojenie do jednotného celku, ťažiskový bod, klesanie a stúpanie pri pohybe.
Duševná príprava - jednoduché prstové znaky (znaky dráh), myslenie v obrazoch.
Maskovanie
- zemné: spôsoby (zem, tráva krovie), prevedenie.
- vzdušné: spôsoby (koruna, vetvy, kôra), prevedenie.
- vodné: spôsoby (pobrežné, plávajúce, podvodné).
Lezenie - spôsob voľného lezenia (klasifikácia 4), využitie pomôcok, zlaňovanie, viazanie uzlov, techniky lezenia s kotvou.
Duševná príprava - aktivácia energie, bodové umiestnenie, koncentrácia, opis obrazu, päť premenných.
Pasce - rozdelenie jednoduchých pascí, zhotovenie a miesta kladenia, ich obídenie.
-------------------------
Bojové techniky VII. - vrhacie zbrane: spôsoby hodu, polohy pre hod, miesta zásahu, zvýšenie účinku zbrane.
Boj na zemi - poloha tela, otáčanie, vstávanie, využitie nôh, pohyblivosť, techniky vyťahovanie a vedenie.
Duševná príprava - uzatvorenie toku energie, pohyb kyvadla, rozkladanie traktátu.

Kontakt